Home » Nettikasino Sanasto » Blackjackin termit

Blackjackin termit

Blackjack – Blackjack-sanalla voi olla useita merkityksiä jopa itse blackjack-pelin kohdalla. Blackjack on kasinopeli, jossa pelaajan tarkoituksena on voittaa jakajan korttien kokonaisarvo pääsemällä omilla korteillaan mahdollisimman lähelle lukua 21, lukua kuitenkaan ylittämättä (menemällä yli). Jos pelaaja voittaa, hän saa panoksensa tuplana takaisin, tai sitäkin suurempana, mikäli onnistuu saamaan ässällä ja kuvakortilla tasan 21. Tällaisen käden saamista kutsutaan myös sanalla blackjack tai naturaali. Blackjack-termillä saatetaan myös viitata pata- tai ristijätkään, vaikka siinä tapauksessa sanat tavallisesti kirjoitetaan erilleen, muotoon black jack.

Mennä yli (Bust) – Jos pelaajan kädessään pitelemien korttien yhteisarvo ylittää luvun 21, hänen sanotaan menneen yli, eli hävinneen pelin.

Charlie – Charlie viittaa eräissä blackjack-peleissä olevaan sääntövariaatioon, jonka mukaan viiden kortin kädellä lukua 21 ylittämätön pelaaja voittaa automaattisesti. Sääntöä sanotaan myös viiden kortin Charlieksi.

Jako/jakaa(Deal) – Asetettuaan pelipanoksensa pelaaja klikkaa jako-painiketta. Klikkauksen jälkeen ohjelmisto aloittaa pelin jakamalla pelaajalle ja jakajalle avauskortit.

Tuplaaminen (Double Down) – Tuplaaminen on panosmuoto, jossa pelaaja päättää lisätä alkuperäistä panostaan (korkeintaan kaksinkertaiseksi) nähtyään pelin alussa saamansa kaksi korttia. Sen jälkeen hän sitoutuu ottamaan vain yhden lisäkortin, jonka jälkeen hän ”jää” ja vertaa kättään jakajan käden kanssa.

Ottaa kortti/ lisää (Draw) – Pelaaja ottaa lisää/ ottaa kortin silloin, kun hän pyytää jakajalta itselleen lisäkorttia. Kortin ottamista kutsutaan englanniksi myös sanalla ”hit” (anna).

Kova käsi (Hard Hand) – Kova käsi on mikä tahansa käsi, joka ei sisällä ässää (jolla puolestaan voi blackjackissä olla pelaajan valinnan mukaan kaksi arvoa – joko 11 tai 1). Kätesi muodostavien vähintään kahden kortin yhteisarvo ei kuitenkaan voi kesken jaon muuttua.

Anna (Hit) – Anna-pyynnöllä saat käteesi yhden kortin lisää. Tunnetaan myös englantilaisella termillä ”draw” (lisää/ottaa kortti).

Vakuutus (Insurance) – Jos jakajan ensimmäinen kortti on ässä, pelaajalle tarjotaan mahdollisuus vakuuttaa oma kätensä siltä varalta, että jakaja saa kuvakortin myötä suoraan 21. Tavallisesti vakuutus maksaa puolet pelaajan alkuperäisestä panoksesta, ja sitä kohdellaan itsenäisenä. Jos jakaja sitten saa naturaalin 21:n, vakuutuspanos ja pelaaja voittavat. Jollei jakaja saakahdella kortillaan 21:tä, vakuutuspanos häviää.

Tasapeli (Push) – Jos blackjackissä jakajan ja pelaajan kortit ovat lopussa samanarvoiset, peli päättyy tasapeliin, ja pelaaja saa takaisin alkuperäisen panoksensa. Hän ei siis voita rahassa yhtään.

Pehmeä käsi (Soft Hand) – Mikä tahansa käsi, joka sisältää ässän (naturaalia, eli ässällä ja kuvakortilla suoraan saatua, 21:tä lukuun ottamatta). Blackjackissä ässän arvo voi olla joko 1 tai 11, joten ässän ja 7:n omaavalla sanotaan olevan ”pehmeä 8/18”, verrattuna kuninkaaseen ja 8:aan, jonka sanotaan olevan ”kova 18”.

Jakaminen/ splittaus (Split) – Kun pelaajalle on jaettu kaksi samanarvoista korttia, hän voi halutessaan jakaa kortit ja pelata niillä kahtena eri kätenä. Silloin pelaajan tulee klikata Jakaminen-painiketta ja maksaa panos myös toisen käden osalta. Sen jälkeen pelaaja voi pelata jakajaa vastaan kummallakin kädellään erikseen ja voi ottaa kumpaankin käteen niin monta korttia lisää kuin haluaa. Blackjackin perusstrategiaan kuuluu, että ässät ja kasit kannattaa aina jakaa.

Jäädä (Stand) – Toisinaan jäädä-termistä käytetään ”Stand”-sanan sijasta termejä ”Stay” tai ”Stick”, jotka siis tarkoittavat aivan samaa. Pelaaja tekee päätöksen jäädä silloin, kun hän on päässyt lähelle lukua 21, eikä usko jakajan voittavan. Jäädessään pelaaja ei siis enää ota uusia kortteja korttipakasta vaan vertaa kättään jakajan kanssa. Jollei jakaja mene yli, eli saa yli 21:tä, voittaa pelin lähemmäs 21:tä päätynyt.

Luovutus/ antaudu (Surrender ) – Jos löydät itsesi heikosta asemasta, ja jakajalla puolestaan saattaa hyvinkin olla vahva käsi, eräät blackjackit sallivat sinun luovuttaa. Luovuttamisesta/antautumisesta puhutaan silloin, kun pelaaja vapaaehtoisesti luopuu voittomahdollisuudestaan, eikä haasta jakajan kortteja. Luovuttaessaan (antautuessaan)pelaaja menettää vain puolet alkuperäisestä panoksestaan.

Avoin kortti (Up Card) – Jakajan saama kortti, joka näkyy avoimena kaikille pelipöydän ääressä oleville.

Pelaajan etu (Advantage Player) – Pelaajalla sanotaan olevan etu silloin, kun hän blackjackiä pelatessaan käyttää laillisia tapoja saavuttaakseen suuremmat voittomahdollisuudet. Pelaajan etu saavutetaan useimmiten jollakin strategialla, korttien laskemisella tai korttipakan sekoituksen seurannalla. Vaikka korttien laskeminen ja korttipakan sekoituksen seuranta ovat täysin laillisia, useimmat kivijalkakasinot paheksuvat suuresti niiden käyttöä. Nettikasinolla pelaaja voi vapaasti turvautua strategian käyttöön saadakseen itselleen edun, mutta korttien laskemisesta ja korttipakan sekoittamisen seurannasta ei ole mitään hyötyä, koska pakat sekoitetaan jokaisen käden/ jaon jälkeen.

Korttien laskeminen (Card Counting) – Korttien laskemiseen on kehitetty useitakin eri tapoja mutta niistä jokainen perustuu sille, että pelaaja antaa pakan jokaiselle kortille jonkin pistearvon. Koska perinteisillä kasinoilla korttipakkaa ei sekoiteta jokaisen blackjack-käden jälkeen, pelaaja jatkaa laskemistaan, nollasta aloittaen, ja voi laskemalla havaita milloin olosuhteet voittoon ovat tilastollisesti mahdollisimman suotuisat. Silloin hänen kannattaa panostaa suurilla summilla. Vaikkei tekniikka suinkaan ole laiton, paheksuvat fyysiset kasinot korttien laskemista ja sen harjoittamisesta epäiltyjä pelaajia pyydetään useimmiten poistumaan kasinon tiloista. Nettikasinoilla korttien laskeminen on mahdotonta, sillä ohjelmisto sekoittaa korttipakan jokaisen jaon jälkeen.

Muistitekniikat (Mnemonic Techniques) – Muistitekniikat ovat muistiin perustuvia tekniikoita ja niiden käyttö perustuu johonkin helposti muistettavaan linkkiin tai koodiin. Pelaaja yhdistää koodinsa blackjackin, tai muun korttipelin, kortteihin, jolloin niiden muistaminen on helpompaa. Korttien laskemiseen ei erillistä muistitekniikkaa välttämättä tarvita, mutta sitä voi käyttää seuratessa korttipakan sekoitusta tai opetellessa blackjackin perusstrategiaa.

Korttipakan sekoituksen seuranta (Shuffle Tracking) – Korttipakan sekoituksen seuranta on pitkälle kehitetty tekniikka, joka käyttää kortinlaskentataitoja tunnistamaan osia useista korttipakoista, joiden kortit pelaaja on jo laskenut. Tekniikan avulla pelaaja voi havaita, milloin kortit tarjoavat hänelle suurimman todennäköisyyden menestyä. Hän yrittää odottaa eli jäädä, kunnes kyseiset kortit ovat pelissä, tai leikata ne peliin, ja nostaa sitten panoksensa suuremman voiton toivossa. Korttipakan sekoituksen seurannasta ei kuitenkaan ole hyötyä nettikasinolla, sillä pelaaja ei näe hylättyjä kortteja, ja sen lisäksi ohjelmisto sekoittaa pakan jokaisen jaon jälkeen.

Strategiataulukko/ strategiakortti (Strategy Chart) – Strategiataulukko, tai -kortti, sisältää tietoa blackjackin pelaajalle käytettävissä olevista optimaalisista pelivaihtoehdoista riippuen siitä, mitä arvokortteja pelaajalla on kädessään jakajan avoinna olevaan korttiin verrattuna. Taulukosta selviää paras päätös jokaisen mahdollisen käsivaihtoehdon osalta, niin aluksi jaossa saamiesi kahden kortin perusteella kuin jokaisen lisäkortin nostettua kätesi arvoa. Monet pelaajat uskovat, että strategiataulukko lähes poistaa pelistä talon edun, sillä sitä on testattu miljoonilla blackjack-käsillä. Strategiataulukkoja löytyy niin blackjackin perusstrategiaan kuin pelin kehittyneempiinkin muotoihin. Vaikka kivijalkakasinot paheksuvat taulukkojen/korttien käyttöä, voivat ne nettikasinolla tarjota pelaajalle suurtakin etua.


Blackjack Ballroom Casino

Comments are closed.